W ramach obchodów jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika uczniowie i nauczyciele z różnych szkół w Polsce wzięli udział w konkursie na film edukacyjny pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach”, zorganizowany i przeprowadzony przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Spośród 60 filmów przysłanych na konkurs najlepszymi okazały się filmy zrealizowane przez uczniów naszej szkoły. To wielki sukces naszych młodych filmowców i opiekunki grup filmowych, pani Małgorzaty Miszczak!

 

Film uczniów z klasy IVb i IVc, w którym wzięli udział:
Julia Bobrowicz, Martyna Matkowska, Pola Musiał i Andrzej Cierach 
zajął II miejsce w kategorii filmów ze szkoły podstawowej - klasy IV-VIII. 

Film uczniów klas Ia i Ib, w którym wzięli udział:
Barbara Jankowiak, Joanna Budna, Sebastian Gielar i Wiktoria Bobrowicz
zajął I miejsce w kategorii filmów ze szkoły podstawowej - klasy I-III.

Praca przy realizacji filmowych dzieł była niezwykle ciekawa. Mieliśmy do dyspozycji kilkadziesiąt klipów wideo wykonanych w technologii green screen z udziałem postaci Mikołaja Kopernika. Wybraliśmy kilka z nich i umieściliśmy je w naszym scenariuszu, a potem w trakcie montażu ujęć w filmach. Staraliśmy się pokazać naszemu światowej sławy astronomowi, jak wygląda polska szkoła dzisiaj – ponad pół tysiąca lat od jego narodzin.  Po końcowym montażu filmów byliśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej pracy, zarówno z ciekawego scenariusza, gry aktorskiej uczniów oraz pracy na planie filmowym.
Nagrodzone filmy zostaną przedstawione publicznie podczas gali laureatów, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w Elblągu. Laureatom gratulujemy!!