W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Programu Edukacji Kulturowej „SZKOŁA TWÓRCZYCH PRAKTYK” Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach Programu zrealizowaliśmy projekt szkolny: Cyber Tydzień w SP nr 17 pod hasłem: Zadbajmy o dobre łącza!

Odbyły się następujące działania projektowe:

VI Turniej Młodych Cybernautów Siedemnastki- Zostań Mistrzem lub Mistrzynią wiedzy o Internecie! dla uczniów klas VII-VIII

Cyber escape room - pokój pełen wyzwań i zagadek dla uczniów klas IV-VI

Filmowe “Dobre łącza” w Pracowni Filmoteki Szkolnej, czyli filmowa lekcja dla uczniów klas IV, V i VII.

Sonda filmowa pod hasłem “Internet - mój bezpieczny świat”. Realizacja: uczniowie koła filmowego, udział w sondzie: społeczność szkolna

Szkolny konkurs na najlepszego mema o tematyce związanej z bezpiecznym Internetem dla uczniów klas IV-VIII

http://www.sp-17.pl/index.php/uczniowie/kolo-filmowe/569-memy-profilaktyczne

webinaria i lekcje z ekspertami DBI SAFER INTERNET

Społeczność uczniowska z zaangażowaniem brała udział w proponowanych formach zabawy i sprawdzania ich wiedzy o Internecie. Zwycięzcy zostali wyróżnieni dyplomami, słodkimi niespodziankami oraz nagrodami rzeczowymi, które zostały ufundowane przez CEO. Mamy nadzieję, że działania szkolne o tak ważnej tematyce, przyczynią się do zwiększenia świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podczas realizacji wydarzeń towarzyszyła nam TVSP17. Pod opieką pana Grzegorza Trześniowskiego, który również był współorganizatorem wydarzeń Cyber Tygodnia, telewizja szkolna uwieczniła naszą pracę. 

Koordynatorka projektu- Małgorzata Miszczak

 

Podsumowaliśmy kolejne, ostatnie już działanie Cyber Tygodnia w ramach realizacji projektu "Dobre łącza" programu CEO. Tym razem uczniowie wykonywali memy profilaktyczne o tematyce związanej z bezpiecznym Internetem na lekcjach informatyki. „MEM” – termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych, który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy.

Celem konkursu jest ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie i możliwościom przeciwdziałania cyberprzemocy oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec cyberprzemocy. 

Wybór tego jedynego był trudny, więc postanowiliśmy wyróżnić trzy prace uczniów. Są to memy uczniów: Anastasii Pavliuk z klasy 7b, Krzysztofa Giniewskiego z klasy 4b oraz Mikołaja Moisejenko z klasy 4c. Gratulujemy!

Powoli zbliża się zakończenie Cyber Tygodnia, projektu szkolnego, który realizujemy w tym roku pod hasłem: “Zadbajmy o dobre łącza!”. Podejmujemy w nim różnorodne działania związane z propagowaniem bezpiecznych zachowań w cyfrowym świecie. Odbyły się już następujące szkolne wydarzenia: 

 

  • Cyber Escape Room pod hasłem: “Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”- pokój wyzwań i zagadek dla uczniów klas 4 - 6 
  • Turniej Młodych Cybernautów Siedemnastki pod hasłem: "Zostań Mistrzem lub Mistrzynią wiedzy o Internecie!" dla uczniów klas 7- 8,
  • Filmowe “Dobre łącza”  w Pracowni Filmowej, czyli filmowe lekcje dla uczniów klas 4c, 6a, 7a. Projekcja filmów połączona były z dyskusją.
  • Webinaria o tematyce związanej z Internetem
  • Realizacja sondy filmowej pod hasłem “Internet - mój bezpieczny świat”, w której wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, pracownicy i nauczyciele szkoły).

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym filmie. Warto ich posłuchać ponieważ mają ciekawe spostrzeżenia na temat wirtualnego świata. Oprócz wypowiedzi bohaterów sondy, w filmie pokazaliśmy również memy profilaktyczne oraz projekty robotów, które uczniowie klas I-VIII zrealizowali na lekcjach informatyki. Koordynator projektu: Małgorzata Miszczak

Zapraszamy na projekcję!

W ramach obchodów jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika uczniowie i nauczyciele z różnych szkół w Polsce wzięli udział w konkursie na film edukacyjny pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach”, zorganizowany i przeprowadzony przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Spośród 60 filmów przysłanych na konkurs najlepszymi okazały się filmy zrealizowane przez uczniów naszej szkoły. To wielki sukces naszych młodych filmowców i opiekunki grup filmowych, pani Małgorzaty Miszczak!

 

Film uczniów z klasy IVb i IVc, w którym wzięli udział:
Julia Bobrowicz, Martyna Matkowska, Pola Musiał i Andrzej Cierach 
zajął II miejsce w kategorii filmów ze szkoły podstawowej - klasy IV-VIII. 

Film uczniów klas Ia i Ib, w którym wzięli udział:
Barbara Jankowiak, Joanna Budna, Sebastian Gielar i Wiktoria Bobrowicz
zajął I miejsce w kategorii filmów ze szkoły podstawowej - klasy I-III.

Praca przy realizacji filmowych dzieł była niezwykle ciekawa. Mieliśmy do dyspozycji kilkadziesiąt klipów wideo wykonanych w technologii green screen z udziałem postaci Mikołaja Kopernika. Wybraliśmy kilka z nich i umieściliśmy je w naszym scenariuszu, a potem w trakcie montażu ujęć w filmach. Staraliśmy się pokazać naszemu światowej sławy astronomowi, jak wygląda polska szkoła dzisiaj – ponad pół tysiąca lat od jego narodzin.  Po końcowym montażu filmów byliśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej pracy, zarówno z ciekawego scenariusza, gry aktorskiej uczniów oraz pracy na planie filmowym.
Nagrodzone filmy zostaną przedstawione publicznie podczas gali laureatów, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w Elblągu. Laureatom gratulujemy!! 

 

W ramach szkolnego Cyber Tygodnia, które realizujemy w tym roku pod hasłem: “Zadbajmy o dobre łącza!” podejmujemy różnorodne działania związane z propagowaniem bezpieczecznych zachowań w cyfrowym świecie.
Odbyły się już dwa duże szkolne wydarzenia: Cyber Escape Room pod hasłem: “Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”- pokój wyzwań i zagadek dla uczniów klas 4 - 6 oraz cyklicznie realizowany od kilku lat Turniej Młodych Cybernautów Siedemnastki pod hasłem: "Zostań Mistrzem lub Mistrzynią wiedzy o Internecie!" dla uczniów klas 7- 8.

Oto wyniki:

Cyber Escape Room. 

I miejsce drużyna z klasy 6B

II miejsce drużyna z klasy 4A

III miejsce drużyna z klasy 5B

Turniej Młodych Cybernautów rozgrywany był w dwóch kategoriach: drużynowej i po raz pierwszy w turnieju - indywidualnej.

Drużynowo:

I miejsce - drużyna z klasy 8A

II miejsce - drużyna z klasy 8C

III miejsce drużyna z klasy 7B

Indywidualnie:

I miejsce - Stanisław Jankowski z klasy 7B

II miejsce - Filip Klucz z klasy 8A 

III miejsce - Olgierd Puchałka z klasy 8C

GRATULUJEMY!

Kolejnym działaniem Cyber Tygodnia są Filmowe “Dobre łącza”  w Pracowni Filmowej, czyli filmowa lekcja dla uczniów klas 4c, 6a, 7a.   Projekcja filmów połączona z dyskusją na tematy: 

  • odpowiedzialne podejmowanie decyzji online i offline, 
  • co to jest gaming? Na czym polega? Czy grozi nam uzależnienie od gier?
  • sposoby wspierania siebie i innych w potencjalnych kryzysach związanych z doświadczeniem cyberprzemocy. (scenariusze CEO)

Zrealizujemy również krótką sondę filmową pod hasłem “Internet - mój bezpieczny świat”, w której zadamy m. in. pytania: Co sprawia, że świat online jest tak atrakcyjny dla młodego pokolenia? Jak być tam bezpiecznym? Realizacja: uczniowie koła filmowego, udział w sondzie: społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice. Chętni do udziału w sondzie filmowej mogą zgłaszać się do koordynatorki Cyber Tygodnia, p. Małgorzaty Miszczak

Niebawem podsumowanie Cyber Tygodnia i rozdanie nagród dla zwycięzców!