W ramach zaliczenia treści z przedmiotu uczniowie klas IV piszą końcowy test z przepisów ruchu drogowego i po uzyskaniu 80% mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu z jazdy na rowerze.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego osoby w wieku od 10 do 18 roku, aby uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, muszą posiadać kartę rowerową.

Decyzję o przystąpieniu dziecka do egzaminu na kartę rowerową podejmuje rodzic bądź opiekun prawny.

Procedury wydawania karty rowerowej i arkusze zaliczeń:
- Procedury wydawania karty rowerowej
- Arkusz zaliczeń na kartę rowerową (
arkusz_odpowiedzi.xls)

Podstawowe przepisy ruchu drogowego:
- Przepisy ruchu drogowego - pojęcia podstawowe
- Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego
- Rower - pojęcia podstawowe
- Rowerzysta na drodze
- Manewry ruchu drogowego, zatrzymanie i postój
- Manewry ruchu drogowego - prezentacja
- Znaki drogowe (obowiązujące)
- Znaki drogowe
- Zasady przejazdu przez skrzyżowania
- Testy (karta rowerowa)

- Kodeks drogowy dla rowerzysty

    Hulajnoga elektryczn
   Urządzenie transportu osobistego - UTO
   Urządzenie wpomagające ruch - UWR

    /przepisy obowiązują od 20 maja 2021 r./


- Testy (karta rowerowa)
- Testy dla SP
Testy dla GIMNAZJUM
- Testy dla szkół średnich
- Motorowerzysta (prawo jazdy AM)


Treści Nauczania z Wychowania Komunikacyjnego dla uczniów klas IV:

 • rozpoznawanie rodzajów dróg i ich elementów
 • omawianie podstawowych pojęć z zakresu ruchu drogowego
 • odczytywanie znaków pionowych i poziomych i ich interpretacja
 • wskazywanie znaków wyróżniających się innym kształtem, które regulują pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie
 • wskazanie na różnice pomiędzy poszczególnymi uczestnikami ruchu (pieszy, kierujący, pasażer)
 • omówienie zasad poruszania się po drogach
 • przypomnienie i usystematyzowanie zasad dot. ruchu pieszych
 • wyjaśnienie zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania
 • zapoznanie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie musi spełniać rowerzysta i rower, aby mogli być dopuszczeni do uczestnictwa w ruchu drogowym
 • demonstracja i omówienie zasad działania układów technicznych roweru
 • prezentacja filmów i omówienie manewrów w ruchu drogowym
 • ćwiczenia manewrów wykonywanych przez rowerzystę (skręt w prawo, lewo, sygnalizowanie zamiaru skrętu)
 • wyjaśnienie pojęć: bezpieczna odległość, dostosowanie prędkości i hamowanie
 • omówienie zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach
 • analizowanie zasad poruszania się po drodze oraz manewrów wykonywanych przez rowerzystę
 • ćwiczenia w ustalaniu kolejności pierwszeństwa przejazdu
 • rozpoznawanie sytuacji, analizowanie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych
 • rozmowy i pokaz filmów dot. przyczyn powstawania wypadków i kolizji drogowych
 • określenie zasad postępowania w czasie wypadku
 • poznaje podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej
 • praca z kodeksem drogowym
 • samodzielne korzystanie z różnych materiałów o tematyce ruchu drogowego