NEON to spójny system rozwiązań edukacyjnych dla klas: pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej.
Uczniowie klas: 1, 4 i 7 otrzymają swój indywidualny Login i Kod szkoły od wychowawcy klasy.

NEONInstrukcja dla ucznia

NEONInstrukcja dla nauczyciela