Media o jubileuszu:
 TVP3,  EgorzówRadio Zachód   26 listopada  odbyły się obchody 45. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 17, które rozpoczęły się mszą świętą w Białym Kościele i poświęceniem ufundowanego przez rodziców nowego sztandaru szkoły. Oficjalne uroczystości zorganizowaliśmy w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 przy ul. Szkolnej i w budynku naszej szkoły. Na obchody przybyli zaproszeni przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych, dyrektorzy szkół, związków zawodowych, emerytowani nauczyciele, byli pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Spośród zaproszonych gości głos zabrali: panie wiceprezydent miasta Zofia Bednarz i  Urszula Stolarska, pan Jan Butrym, który przekazał życzenia okolicznościowe i upominek w imieniu kuratora oświaty pana, Romana Sondeja. Następnie życzenia złożyły przewodniczące nauczycielskich związków zawodowych: pani Gabriela Gronowska – przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania,  pani Barbara Zajbert – prezes Zarządu Oddziału ZNP oraz przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miasta pan Stefan Sejwa. Z życzeniami i wspomnieniami wystąpił w imieniu dyrektorów szkół podstawowych pan Jerzy Koziura oraz była  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 pani Wiesława Cwojdzińska, a po niej jeszcze głos zabrał przedstawiciel obecnej Rady Rodziców przy SP 17, pan Szymon Stróżyk. Na zakończenie  w imieniu emerytowanych nauczycieli życzenia złożyła pani Jadwiga Stawikowska. Część oficjalna zakończyła się uroczystym przekazaniem przez rodziców nowego sztandaru szkoły dyrektorowi Januszowi Hwozdykowi i społeczności uczniowskiej.
Za wszystkie życzenia i zapewnienie, że wkrótce doczekamy się realizacji długo oczekiwanej termomodernizacji szkoły,  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!