Nauczanie zintegrowane
Danuta Kaniowska kl. 1a
Marlena Michalkiewicz kl. 1b
 
Elżbieta Wiśniowska kl. 2a
Bożena Pawlicka kl. 2b
 
Arleta Frydrych kl. 3a
Anna Onoszko kl. 3b

Język polski
Krystyna Kołodziej
Anna Starzyńska-Maniecka
Anna Sadowska
Aneta Dłużniewska
 
Język angielski
Anna Miszczyńska
Beata Nowak
Omelchenko Krystyna
Mada Sawicka

Język niemiecki
Edyta Starczewska
 
Matematyka
Małgorzata Banaszczak
Elżbieta Wojtunik-Pietek
Damian Bąkowski


Historia
Marta Mazurek
Judyta Kuszyńska
 
Wiedza o Społeczeństwie
Marta Mazurek

Przyroda
Lucyna Błaszczyk
 
Biologia
Lucyna Błaszczyk
 
Fizyka
Grażyna Kłudka
 
Chemia
Maria Zawadzka
Joanna Kulej

Geografia
Edyta Ryłko-Burdun

Informatyka
Małgorzata Miszczak
Bożena Pawlicka

Plastyka
Karolina Przybysz

Muzyka
Karolina Przybysz

Technika
Karolina Przybysz
Janina Kochan

Wychowanie fizyczne
Anna Bujanowska
Beata Gerstenkorn
Bogumiła Szumińska
Beata Łopacińska
Adam Pryliński
Tomasz Gornow
Waldemar Malinowski

Religia
s. Barbara Zegar
Barbara Śmierciak
O. Ryszard Gumkowski OFMWychowanie do
życia w rodzinie
Arleta Frydrych

Edukacja dla bezpieczeństwa
Roman Pęcherz
 
Doradztwo zawodowe
Anna Starzyńska-Maniecka
 
Pedagog
Iwona Pogonowska
Elżbieta Niekrasz
 
Psycholog
Anna Janowska 
 
Logopeda
Anna Onoszko

Biblioteka
Iwona Hyra
Urszula Szambelan
Leszek Cierach
 
Świetlica
Edyta Starczewska
Kamila Piotrowska
Małgorzata Woronowicz