Nauczanie zintegrowane
  
 
Danuta Kaniowska kl. 1a
Marlena Michalkiewicz kl. 1b
Joanna Niekrasz kl. 1c
 
 
Elżbieta Wiśniowska kl. 2a
Bożena Pawlicka kl. 2b 
Małgorzata Woronowicz kl. 2c
 
Arleta Frydrych kl. 3a
Anna Onoszko kl. 3b 
 

Język polski
Krystyna Kołodziej
Anna Starzyńska-Maniecka
Anna Sadowska
Jolanta Gładkowska-Nieczaj
 
Język angielski
Anna Miszczyńska
Beata Nowak
 Krystyna Omelchenko
 

Język niemiecki
Edyta Starczewska
 
Matematyka
Małgorzata Banaszczak
Elżbieta Wojtunik-Pietek


Historia
Marta Mazurek
 
 
Wiedza o Społeczeństwie
Marta Mazurek

Przyroda
Marlena Michalkiewicz kl. 4
 
Biologia
Lucyna Błaszczyk
 
Fizyka
Jasicka Barbara
 
Chemia
Maria Zawadzka
Joanna Kulej

Geografia
Edyta Ryłko-Burdun

Informatyka
Małgorzata Miszczak
Leszek Cierach
Grzegorz Trześniowski

Plastyka
Karolina Przybysz

Muzyka
Karolina Przybysz

Technika
Karolina Przybysz
 

Wychowanie fizyczne
Beata Gerstenkorn
Bogumiła Szumińska
Beata Łopacińska
Adam Pryliński
Tomasz Gornow
Waldemar Malinowski
Radosław Zadka

Religia
Barbara Śmierciak - klasy 1-4
Grzegorz Trześniowski - klasy 5-8


Wychowanie do
życia w rodzinie
Arleta Frydrych

Edukacja dla bezpieczeństwa
Roman Bielecki
 
Doradztwo zawodowe
Anna Starzyńska-Maniecka
Elżbieta Niekrasz
 
Pedagog
Iwona Pogonowska
Elżbieta Niekrasz
 
Psycholog
 Aleksandra Polak

Logopeda
Anna Onoszko

Biblioteka
Urszula Szambelan
Leszek Cierach
 
Świetlica
Edyta Starczewska
Monika Nyka