Nauczanie zintegrowane
 
 
Arleta Frydrych kl. 1a
Anna Onoszko kl. 1b
 
Danuta Kaniowska kl. 2a
Marlena Michalkiewicz kl. 2b
 
Elżbieta Wiśniowska kl. 3a
Bożena Pawlicka kl. 3b
 
 

Język polski
Krystyna Kołodziej
Anna Starzyńska-Maniecka
Anna Sadowska
Aneta Dłużniewska
 
Język angielski
Anna Miszczyńska
Beata Nowak
Omelchenko Krystyna


Język niemiecki
Edyta Starczewska
 
Matematyka
Małgorzata Banaszczak
Elżbieta Wojtunik-Pietek
Damian Bąkowski


Historia
Marta Mazurek
Piotr Tomczak
 
Wiedza o Społeczeństwie
Marta Mazurek

Przyroda
Lucyna Błaszczyk
 
Biologia
Lucyna Błaszczyk
 
Fizyka
Jasicka Barbara
 
Chemia
Maria Zawadzka
Joanna Kulej

Geografia
Edyta Ryłko-Burdun

Informatyka
Bożena Pawlicka
Leszek Cierach
Grzegorz Trześniowski

Plastyka
Karolina Przybysz

Muzyka
Karolina Przybysz

Technika
Karolina Przybysz
Janina Kochan

Wychowanie fizyczne
Anna Bujanowska
Beata Gerstenkorn
Bogumiła Szumińska
Beata Łopacińska
Adam Pryliński
Tomasz Gornow
Waldemar Malinowski

Religia
Barbara Śmierciak - klasy 1-6
O. Ryszard Gumkowski OFM - klasy 8
Grzegorz Trześniowski - klasy 7Wychowanie do
życia w rodzinie
Arleta Frydrych

Edukacja dla bezpieczeństwa
Roman Pęcherz
 
Doradztwo zawodowe
Anna Starzyńska-Maniecka
Elżbieta Niekrasz
 
Pedagog
Iwona Pogonowska
Elżbieta Niekrasz
 
Psycholog
Anna Janowska 
 
Logopeda
Anna Onoszko

Biblioteka
Urszula Szambelan
 
 
Świetlica
Edyta Starczewska
Kamila Piotrowska
Małgorzata Woronowicz