Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wlkp. została zbudowana z inwestycji szkolnych i przekazano ją do użytku w dniu 6 września 1965 r. W tym dniu rozpoczęła swą pracę dydaktyczno-wychowawczą i od tego też czasu datuje się jej historia. Naukę rozpoczęło wówczas 876 uczniów , a pracę 25 nauczycieli.
        Organizatorem tej szkoły i pierwszym jej kierownikiem został mianowany przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. mgr Jerzy Wiśniowski, który od kwietnia 1965 r. przebywał na budowie szkoły, a lipcu i sierpniu sprowadzał sprzęt szkolny i pomoce naukowe, przyjmował skierowanych przez Wydział Oświaty nauczycieli, przyjmował uczniów, opracował plan pracy szkoły na rok szkolny 1965/1966. Zastępcą kierownika szkoły został Piotr Franków.
         W roku szkolnym 1971-72  grono nauczycielskie na Radzie Pedagogicznej wystąpiło z inicjatywą nadania szkole imienia wybranego Patrona. Po ogólnoszkolnej dyskusji wytypowany został poeta Adam Mickiewicz. Od 1973 roku rozpoczęto w  szkole prace mające na celu przybliżenie uczniom postaci przyszłego patrona. 17 maja 1974 roku odbyła się wielka uroczystość nadania szkole imienia Adama Micikiewicza i wręczenia sztandaru. Od następnego roku szkolnego tradycją stały się coroczne obchody Dnia Patrona Szkoły.

   6 września 1965 r.

            Na placu przed szkołą zebrali się uczniowie wraz z wychowawcami, oczekując na uroczystą chwilę przekazania budynku szkolnego do użytku oraz na otwarcie nowego roku szkolnego. Przybyli również rodzice uczniów. Uroczystość inauguracyjną przybyli: przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zenon Bauer, przedstawiciele Wydziału Oświaty z inspektorem szkolnym Stanisławem Filpczykiem i podinspektorem szkolnym, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Jarosław Kania, przedstawiciel KMPZPR Stanisław Kędzierawski.
                Zakładem Opiekuńczym Szkoły została Gorzowska Drukarnia Akcydensowa.


1). W głębi pawilon boczny przeznaczony na świetlicę i stołówkę szkolną.
2). Ostanie prace wykończeniowe na korytarzach szkolnych w sierpniu 1965 r


3). Pierwsza w szkole klasa VIII po reformie szkolnictwa podstawowego-17 czerwca 1967 r.
4). Korytarz drugiego piętra. Rok szkolny 1967-1968.5). Uczniowie klasy VIII A na lekcji w gabinecie fizyko--chemicznym (1967/1968 r.).
6). Pan Wojciech Rother - nauczyciel fizyki i chemii  w swojej pracowni podczas lekcji (1967/1968r.).
7). Przed mapą na lekcji geografii odpowiada uczeń  kl. VII D (1967/1968 r.).
8). Klasa VII D(1967/1968 r.).

            Szkolne koło sportowe

      15 września 1965 roku rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Sportowe. Przewodniczącym zarządu SKS-u został Zygmunt Trafis, sekretarzem-Paweł Modrzejewski, skarbnikiem- Zygmunt Gabryniewski, kronikarzem- Juliusz Gołębiowski. Opiekunem całego zespołu młodych sportowców został Jerzy Gerstenkorn. Utworzone zostały również sekcje: piłki siatkowej i ogólnorozwojowa.