STATUT

Aneks nr 1 z 2022r.

Aneks nr 2 z 2022r.

Aneks nr 3 z 2023r.

Statut tekst jednolity z 2023r.

  

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

ANEKS DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO

REGULAMIN ŚWIETLICY 2023

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU