19 października z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, czyli sztuki skutecznego porozumiewania się w celu zakończenia konfliktu, na terenie szkoły odbył się konkurs. Uczestnicy mieli za zadanie zapisać informacje o tym, w jaki sposób rozwiązują konflikty. i pochwalić się tą umiejętnością, zawieszając kartę z zapisem na tablicy w holu szkoły. Nagrodami dla najlepszych rozwiązań były słodycze i zaproszenie na wycieczkę do Askany, na coroczny Piknik Mediacyjny.  Uczniowie z klas czwartych, szóstych, siódmych i ósmych pisali listy do najbliższych, w których opisywali konflikty, w które się wdali oraz, co najważniejsze, w jaki sposób je zakończyli.
Gratuluję pomysłów i dziękuję wszystkim uczestnikom.
Anna Starzyńska-Maniecka