Podsumowaliśmy kolejne, ostatnie już działanie Cyber Tygodnia w ramach realizacji projektu "Dobre łącza" programu CEO. Tym razem uczniowie wykonywali memy profilaktyczne o tematyce związanej z bezpiecznym Internetem na lekcjach informatyki. „MEM” – termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych, który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy.

Celem konkursu jest ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie i możliwościom przeciwdziałania cyberprzemocy oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec cyberprzemocy. 

Wybór tego jedynego był trudny, więc postanowiliśmy wyróżnić trzy prace uczniów. Są to memy uczniów: Anastasii Pavliuk z klasy 7b, Krzysztofa Giniewskiego z klasy 4b oraz Mikołaja Moisejenko z klasy 4c. Gratulujemy!