W Pracowni Filmoteki Szkolnej SP nr 17 gościli wczoraj uczniowie klas II, na specjalnym pokazie filmów animowanych Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci “Oko Kalejdoskopu”. Tajniki animacji poklatkowej przekazali im Marysia i Andrzej z klasy 4B oraz Martyna z klasy 4C- filmowcy - animatorzy, którzy od września pracują nad animacją "Legenda o Studni Czarownic".

Drugoklasiści z zaciekawieniem słuchali animatorów, a potem z entuzjazmem oglądali filmy młodych twórców, często tych którzy byli w ich wieku. Dowiedzieli się również, jak stworzyć swoje własne studio filmowe do realizacji animacji, wykorzystując do tego karton, oświetlenie oraz telefon komórkowy. Liderka Filmoteki Szkolnej, pani Małgorzata Miszczak podkreśliła, że najważniejszy w procesie tworzenia filmu jest pomysł. To od niego zaczyna się filmowa przygoda!

Na koniec spotkania, drugoklasiści stwierdzili, że realizacja filmów animowanych to super zajęcie, które uczy systematyczności, cierpliwości, ale przede wszystkim wyzwala mnóstwo kreatywności i twórczej radości.

W poprzednich latach nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci “Oko Kalejdoskopu”, a nawet zdobywała główne nagrody za filmy. Dzięki pracy z filmem animowanym Pracownia Filmoteki Szkolnej została Partnerem "OKA".

"Oko Kalejdoskopu" powołane zostało w 2014 roku w celu wspierania dzieci i młodzieży tworzących filmy animowane i stworzenia ogólnokrajowej platformy prezentacji ich twórczości. Co roku do projektu zapraszani są twórcy w wieku 5-17 lat, którzy indywidualnie lub w grupach, samodzielnie lub pod opieką profesjonalistów bawią się technikami filmowej animacji.

W projekcie aktywnie uczestniczą ogólnopolscy i lokalni Partnerzy - stowarzyszenia, galerie, kina i szkoły i instytucje kultury, dla których motorem współpracy i podejmowanych działań jest świadomość ogromnego potencjału drzemiącego w młodych twórcach oraz dążenie do wspierania ich w rozwijaniu swoich umiejętności poprzez prezentację ich filmów, wzajemny kontakt i wymianę doświadczeń.