O tym, czym jest edukacja kulturowa i co może dać uczniom oraz w jaki sposób łączyć ją z programem nauczania, by realizować ciekawe lekcje z filmem można dowiedzieć się przystępując do Programu Edukacji Kulturowej SZKOŁA TWÓRCZYCH PRAKTYK. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Od początku roku szkolnego uczestniczymy w Programie w wersji rozszerzonej, który realizowany jest w zespole uczniów z klasy 4c oraz uczniów z różnych klas pracujących w kole filmowym pod opieką pani Małgorzaty Miszczak.

W ramach realizacji wersji rozszerzonej Programu podejmujemy następujące działania:

  • aktywny udział w kursie edukacji kulturowej dostępnej na platformie kursowej CEO (nauczyciel)
  • realizacja z zespołem uczniów projektu społeczno-artystycznego (film animowany), który okazujemy na koniec projektu CEO.
  • w ramach Programu oglądamy filmy z kolekcji "Dobre łącza", które mają na celu: wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w internecie i poza nim poprzez rozwijanie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna, umiejętność budowania relacji i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Google.org, Erasmus+ oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jednym z ulubionych działań projektowych jest oglądanie filmów oraz dyskusje na ich temat. 

Poniżej- uczniowie z klasy 4C na seansie filmowym w Pracowni Filmoteki Szkolnej SP nr 17. Tym razem oglądamy film pt."ŁOWCY CZAROWNIC reż. R. Miljković, zaproponowane przez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej z okazji Dnia Tolerancji.