16 października grupa uczniów z klas 8 naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach filmoznawczych w ramach ogólnopolskiego programu edukacji filmowej Filmoteka Szkolna, zorganizowanych przez panią Małgorzatę Miszczak, koordynatorkę tego programu.


Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp., a prowadził je pan Adam Domalewski – doktor nauk o sztuce, teatrolog i filmoznawca pracujący w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat zajmuje się edukacją filmową, m.in. w programach Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej.

Tematem przewodnim warsztatów było kino Krzysztofa Kieślowskiego, który swym talentem na trwałe zapisał się w historii kinematografii polskiej. Oglądane dokumenty: „Siedem kobiet w różnym wieku", „Gadające głowy" w połączeniu z prezentacją artystycznej biografii reżysera ugruntowały i poszerzyły wiedzę uczniów o skali dokonań tego polskiego twórcy. Po projekcjach podczas dyskusji  odkrywali  "metafory prawdy" ukryte w filmach K. Kieślowskiego.

Zajęcia oparte zostały na wybranych utworach ze wszystkich etapów twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Omawiane filmy reprezentują trzy główne etapy kariery reżysera. Oglądane po latach obrazy te okazują się niepowtarzalnym świadectwem swoich czasów – politycznego, społecznego i jednostkowego życia w końcowym okresie PRL-u oraz w okresie transformacji. Jednocześnie twórczość Kieślowskiego, uniwersalna w wymowie, wydaje się nadszarpnięta zębem czasu w swej warstwie przedstawieniowej. Podczas zajęć obie te kwestie zostały sproblematyzowane i podane uczniom do namysłu.

Na koniec uczniowie w grupach przedstawiali pomysły na film dokumentalny, wzorowany na dziełach Krzysztofa Kieślowskiego Warsztaty nie tylko dostarczyły nam wielu wrażeń, ale także poszerzyły nasze horyzonty związane z tematyką filmową.

Zajęcia zorganizowane zostały przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.