10 czerwca uczniowie klasy 7C uczestniczyli w kilkugodzinnym Digital Youth Forum, które poświęcone jest edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z Internetu i nowych technologii. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. 

Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują Internet uczniowie mają możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy.

W studio DYF nadawanym w przerwach pomiędzy wystąpieniami prowadząca je dziennikarka Justyna Suchecka łączyła się na żywo z uczniami i specjalnymi gośćmi oraz informowała o przerwach na krótką pracę i dyskusję w klasie. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy wystąpień prelegentów m.in.: "Niepełnosprawność a social media. Bariery są tylko w głowie", "AR/VR School", "Każdy może zmieniać rzeczywistość", "Nawyki, triki i filtry czyli nietypowe sposoby na bezpieczeństwo w sieci", "Anatomia fake’ów". Sięgnęliśmy również do wystąpień z poprzednich edycji DYF: "Historia hakera" | Jake Davies oraz "Akcja akceptacja czyli o tym jak zaakceptować drugiego człowieka" | Przemysław Staroń.

Transmisja wydarzenia była prowadzona na stronie digitalyouth.pl. Program DYF, oprócz wystąpień, zakładał przerwy na krótkie dyskusje na forum klasy, udział w konkursach online (przy wykorzystaniu własnych smartfonów) oraz wypoczynek, który uczniowie z klasy 7C przeznaczyli na integracyjne zajęcia i zabawy.