”Kreatywne i fascynujące zajęcia”, „nowe doświadczenie i ciekawie spędzony czas”,  „nie tylko dowiedzieliśmy się  co to jest pastisz, ale również mogliśmy go realizować, odpowiednio dobierając światło oraz kompozycję i perspektywę kadru”, „chcielibyśmy brać udział w takich warsztatach codziennie".
To tylko niektóre wypowiedzi uczniów z gorzowskich szkół podstawowych (SP nr 15 i SP nr 17), którzy wzięli udział w kolejnej ciekawej inicjatywie Pracowni Filmoteki Szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 17.

Kliknij poniżej-link do GALERII ZDJĘĆ i zobacz fotorelację z warsztatów

 

Tym razem Liderka Filmoteki Szkolnej, Małgorzata Miszczak w gościnne progi Pracowni zaprosiła artystę plastyk Katarzynę Zabłocką, która zapoznała uczniów z techniką pastiszu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki studiowania i odczytywania dzieła malarskiego i filmowego poprzez pryzmat różnych wrażliwości istotnych przy zapisie fotograficznym.

Uczniowie poznali obecne w sztuce i popkulturze pastisze, nawiązujące do dzieł znanych artystów, a następnie dokonali wyboru dzieł malarskich i obrazów filmowych do pracy nad własnymi pastiszami. Zorganizowani  w zespołach przygotowali scenografię, charakteryzację modeli, tworzyli inscenizacje. Wykonując cykl prac fotograficznych mogli pozwolić sobie na kreatywne zabawy światłem i kadrem, w efekcie czego powstały ich własne dzieła w formie pastiszy. Sesja fotograficzna była ciekawym pretekstem do dogłębnej analizy formalnej wybranych scen filmowych.

Podczas zajęć uczestnicy pracowali na filmach dostępnych w Filmotece Szkolnej:

„Brzezina”, reż. A.Wajda, Lekcja 23 „Malarskie inspiracje”

„Wesele”, reż. A.Wajda, Lekcja 41 „Film wobec innych sztuk”

„Popiół i diament” reż. A.Wajda, Lekcja 7 „Siła symbolu”

„Człowiek z marmuru” reż. A.Wajda, Lekcja 11 „Rozdroża historii”

Kolejne warsztaty filmowe dla uczniów w Pracowni Filmoteki Szkolnej już w marcu! Zapraszamy!

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.