24 czerwca zakończył się rok szkolny 2021/2022. 

    Na początku odbył się uroczysty apel dla klas I-III, w czasie którego obecny był sztandar szkoły, uczniowie wspólnie zaśpiewali hymn Polski, a następnie  głos zabrała Pani dyrektor Maria Zawadzka. Podczas apelu podsumowano pracę uczniów w ciągu całego roku szkolnego i wręczono nagrody  za najlepszą frekwencję, za zajęcie najwyższych miejsc w konkursie plastycznym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz za godne reprezentowanie szkoły w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Po skończonej części oficjalnej uczniowie udali się do klas na pożegnanie z wychowawcami.

   O godz. 9.00 rozpoczęło się uroczyste pożegnanie uczniów klas IV-VIII i pożegnanie tegorocznych absolwentów. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewano hymn państwowy i głos zabrała Pani dyrektor, która gratulowała wspaniałych wyników wszystkim uczniom, a szczególne słowa skierowała do ósmoklasistów, życząc im powodzenia na nowej, edukacyjnej drodze, którą wkrótce rozpoczną.

 Następnie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty: Amelia Wojcieszyńska, Kacper Leśniewski, Maciej Kaczmarczyk, Maja Rozwadowska i Rupert Skrzecz - laureat Przedmiotowego konkursu z geografii, który dokonał pamiątkowego wpisu w Złotej Księdze.

W końcu przyszedł czas na wręczenie uczniom świadectw z wyróżnieniem. Po tym zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami uczniowie zajmujący najwyższe lokaty w konkursie plastycznym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w kategorii szkoły. Wielu uczniów kończących naukę w naszej szkole działało też w kole redakcyjno-dziennikarskim, w Wolontariacie i Samorządzie Uczniowskim. Oni także zostali szczególnie nagrodzeni za wieloletnią pracę. Podobnie jak absolwenci klasy sportowej o profilu piłki siatkowej, którzy wyjątkowo wyróżnili się w grze w zawodach szkolnych i międzyszkolnych. Po uhonorowaniu "Najlepszych z Najlepszych" nastąpiło uroczyste pożegnanie ósmoklasistów, którzy na początku złożyli ślubowanie, a następnie poczet sztandarowy przekazał sztandar swoim młodszym następcom. Przedstawiciele absolwentów podziękowali nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz pożegnali się z innymi uczniami i "Siedemnastką" pięknie wykonaną piosenką. Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Kowalik. Po jej ciepłych słowach skierowanych do Pani Dyrektor, do uczniów i rodziców sztandar szkoły został wyprowadzony, a uczniowie rozeszli się do gabinetów na spotkanie z wychowawcami. Rok szkolny 2021/2022 został zakończony.

 

Klasy 1-3

Klasy 4-8