REGULAMIN ŚWIETLICY
 
 
 
 
Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.30.

     W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:
     -  zajęcia plastyczne
      - zajęcia rozwijające twórczość
      - zajęcia muzyczne
      - zajęcia ruchowe

Kierownik świetlicy: Monika Nyka


Do 20 czerwca 2024r. trwają zapisy do świetlicy szkolnej na kolejny rok szkolny.
Z opieki świetlicowej korzystają dzieci, które pozostają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub  inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie powyższego terminu. Karty zapisu należy składać w sekretariacie szkoły.

KARTA ZAPISU