REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 17

 

Restauracja Arteria informuje, że wpłaty za obiady dokonujemy do dnia 27 każdego miesiąca na numer konta:

 

14 1240 6494 1111 0010 7509 0718

 

Należy wpisać imię, nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc dokonuje się wpłaty.

 

Stawka za obiady wynosi 6.50 zł

 
Obiady ruszają od 7 września.
W sumie obiadów jest 18, czyli 18 razy 6,50 daje nam 117 zł za miesiąc wrzesień.
W przypadku, kiedy zostały u Państwa obiady opłacone za marzec, pozostają do zapłacenia 4 obiady we wrześniu
Proszę również o pilną reakcję w tej sprawie.Edyta Starczewska, kierownik świetlicy szkolnej.