REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 17

 

Restauracja Arteria informuje, że wpłaty za obiady dokonujemy do dnia 27 każdego miesiąca na numer konta:

 

14 1240 6494 1111 0010 7509 0718

 

Należy wpisać imię, nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc dokonuje się wpłaty.

 

Stawka za obiady wynosi 6.50 zł

 
W miesiącu październiku dzieci jedzą obiady przez 19 dni, czyli 6.50 zł razy 19 = 123,50 zł. Taką kwotę proszę wpłacić na konto do 27 września.
14 i 15 października są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.Edyta Starczewska, kierownik świetlicy szkolnej.