REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 17

 

Restauracja Arteria informuje, że wpłaty za obiady dokonujemy do dnia 27 każdego miesiąca na numer konta:

 

14 1240 6494 1111 0010 7509 0718

 

Należy wpisać imię, nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc dokonuje się wpłaty.

 

Stawka za obiady wynosi 6.50 zł

 

Opłata za wrzesień wynosi 104 zł  ( 16 dni x 6.50 zł )

Wpłata za wrzesień powinna zostać dokonana do dnia 06.09.2019

 

Opłata za październik wynosi 149 zł (23 dni x 6,50 zł)

Wpłata za październik powinna zostać dokonana do 27.09.2019

 

Pytania lub wątpliwości - Anna Szengart 530 938 056