Obiady w szkole rozpoczną się od 18 września 2023 r. 

 

Od 18 września będzie możliwość spożywania obiadów w szkole. Cena jednorazowego obiadu to 8,00zł. Przedpłaty za obiady dokonuje się poprzez aplikację zamowposilek.pl do 13 września. Ze względu na konieczność zaksięgowania wpłaty (1-2 dni robocze) należy wcześniej zapoznać się z aplikacją. Szczegóły dotyczące aplikacji oraz regulamin korzystania z posiłków zostały wysłane do rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

.