Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września

 

Zebrania z rodzicami

12 września

 

Pasowanie uczniów klas 1

14 października

 

Dzień Edukacji Narodowej  

14 października

 

Dzień otwarty dla rodziców

7 listopada

 

Tydzień patriotyczny

7-14 listopada

 

Zebrania z rodzicami 

12 grudnia

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia

 

Egzaminy próbne dla klas 8

styczeń

 

Wystawienie ocen za I półrocze

23 stycznia

 

Ferie zimowe

27 stycznia 9 lutego

12.   

Zebrania z rodzicami – informacja o ocenach
za I półrocze 

13 lutego 

 

Dzień Otwarty  

27 lutego

 

Święto Prymusa

luty/marzec

 

Egzaminy próbne dla klas 8

marzec

 

Zebrania z rodzicami

2 kwietnia

 

Przerwa wiosenna

9-14 kwietnia

 

Odpracowanie za 12 czerwca

18 kwietnia

 

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia

 

Propozycje ocen rocznych

26 maja 

 

Zebrania z rodzicami – informacja nt proponowanych ocen 

28 maja

 

Wystawienie ocen rocznych

19 czerwca

 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

26 czerwca