Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1 półrocze – 04 września 2023r. – 26 stycznia 2024r.

2 półrocze -  29 stycznia – 21 czerwca 2024r.

 

1

Zebranie Rady Pedagogicznej –  praca w zespołach zadaniowych/przedmiotowych

28 sierpnia

2

Zebranie Rady Pedagogicznej – rada szkoleniowa „Uczeń ze spektrum autyzmu”

30 sierpnia

3

Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2023/2024 oraz zatwierdzenie klasyfikacji ( po egzaminach poprawkowych)

1 września

4

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września

5

Zebrania z rodzicami, zebranie Rady Rodziców

7 września

6

Zebranie Rady Pedagogicznej

14 września

7

Zebranie Rady Pedagogicznej

12 października

8

Dzień otwarty dla rodziców

9 listopada

9

Tydzień patriotyczny

6-10 listopada

10

Zebrania Rady Pedagogicznej – rada szkoleniowa „Sztuczna inteligencja – przygotowanie nauczycieli do cyfrowej transformacji”

30 listopada

11

Dzień otwarty dla rodziców, kiermasz świąteczny

7 grudnia

12

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia

13

Testy wewnętrzne  dla klas 8

styczeń

14

Wystawienie ocen za I półrocze

26 stycznia

15

Zebrania Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji za I półrocze, podsumowanie pracy za I półrocze

1 lutego

16

Zebrania z rodzicami – informacja o ocenach za I półrocze  

1 lutego 

17

Ferie zimowe

12 – 25 lutego

18

Święto Prymusa

8 lutego

19

Testy wewnętrzne  dla klas 8

marzec

20

Przerwa wiosenna

28 marca-2 kwietnia

21

Dzień otwarty dla rodziców

11 kwietnia

22

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – rada szkoleniowa (procedury organizacji i przebiegu egzaminu),   

18 kwietnia 

23

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 2 maja

24

Posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych – szkolenie  

23 maja

25

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja

26

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 31 maja

27

Propozycje ocen rocznych

3 czerwca  

28

Zebrania z rodzicami – informacja nt proponowanych ocen  

6 czerwca

29

Wystawienie ocen rocznych

14 czerwca

30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji

17 czerwca

31

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy za rok szkolny

20 czerwca

32

Zakończenie zajęć dydaktycznych

21 czerwca

33

Rozliczenie dokumentacji szkolnej

24-28 czerwca