Do 20 czerwca 2024r. trwają zapisy do świetlicy szkolnej na kolejny rok szkolny.
Z opieki świetlicowej korzystają dzieci, które pozostają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub  inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie powyższego terminu. Karty zapisu należy składać w sekretariacie szkoły.

KARTA ZAPISU 

     

I REGULAMIN ŚWIETLICY