ROK SZKOLNY 2024/2025

Klasy I -III

Klasy IV-VIII

Podręczniki do religii

UWAGA: Szkoła zapewnia podręczniki . Uczniowie nabywają we własnym zakresie jedynie podręczniki do religii.

 

 

Przedmiot

 

  Tytuł podręcznika/ wydawnictwo

 

       Autorzy

 

Nr dopuszczenia

SPRAWDZIC !!!

 

 kl. 1– edukacja  wczesnoszkolna

Nowy Elementarz Odkrywców

 

podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

Ewa Hryszkiewicz,
Barbara Stępień,
Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica,
Maria Bura, Małgorzata Kwil,
Bogusława Lankiewicz

1140/1/2022

 

Klasa 1

Język angielski

 

 

 

Bugs Team 1

 

podręcznik+ ćwiczenia

Macmillan

 

Carol Read, Ana Soberon

 811/1/2017

 

 

 kl. 2– edukacja  wczesnoszkolna

Elementarz Odkrywców

 

podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

Barbara Stępień,
Ewa Hryszkiewicz,
Joanna Winiecka-Nowak

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil,
Bogusława Lankiewicz

790/3/2018

 

 

790/4/2018

 

Klasa 2

 

Język angielski

 

 

 

Bugs Team 2

 

podręcznik+ ćwiczenia

Macmillan

Carol Read,
Ana Soberon

811/2/2018

 

kl. 3– edukacja  wczesnoszkolna

Elementarz Odkrywców

 

podręcznik+ ćwiczenia

Nowa Era

Barbara Stępień,
Ewa Hryszkiewicz,
Joanna Winiecka-Nowak

 Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil,
 

790/5/2019

 

 

790/6/2019

 

Klasa 3

 

Język angielski

 

 

 

Bugs Team 3

 

podręcznik+ ćwiczenia

Macmillan

Magdalena Kondro,
Elisenda Papiol,
 Maria Toth

811/3/2018

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW       Klasa IV  2024/2025

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

 

1.

Język polski

 

IV

Nowe słowa na start!
 Nowa Era

A.KlimowiczM.Derlukiewicz

907/1/2017

2.

Język angielski

IV

Together 4

Podręcznik + ćwiczenia

Macmillan Polska Sp. z o.o.

Catherine Bright, Nick Beare,
GillHolley

1175/1/2023

3.

Matematyka

 

IV

Matematyka z plusem 4
Podręcznik

GWO

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

780/1/2023/z1

4.

Historia

IV

Wczoraj i dziś

Nowa Era

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

877/1/2020/z1

5.

 

Przyroda

 

IV

Tajemnice przyrody

Podręcznik+ćwiczenia

Nowa Era

Maria Marko –   Worłowska ,
Feliks Szlajfer,
Joanna Stawarz

863/2019/z1

6.

Informatyka

IV

Teraz bajty(3D)

Migra

Grażyna Koba

806/1/2023/z2

7.

 

Technika

IV

Technika

 MAC

Małgorzata Czuj

897/1/2022/z1

8.

Muzyka

IV

Muzyka

 MAC

Teresa Wójcik

909/1/2022/z1

9.

Plastyka

IV

Plastyka

MAC

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

898/1/2022/z1

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW    KLASA V    2024/2025

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

 

1.

Język polski

V

Nowe słowa na start!

  Nowa Era

A.      Klimowicz

M .Derlukiewicz

907/2/2018

2.

Język angielski

V

 

Together 5

Podręcznik +  ćwiczenia MacMillan

Catherine Bright, Nick Beare,
GillHolley

1175/2/2024

3.

Geografia

V

Planeta Nowa

Nowa Era

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

906/1/2018

4.

Historia

V

Wczoraj i dziś

Nowa Era

G. Wojciechowski

877/2/2018

5.

         Biologia

V

Puls życia

podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

Marian Sęktas,
Joanna Stawarz

844/1/2018

6.

   Matematyka

V

Matematyka z plusem 5

podręcznik

GWO

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

780/2/2024/z1

7.

 

Informatyka

   V

Teraz bajty (3D)

Migra

Grażyna Koba

806/2/2024/z2

8.

 

     Muzyka

 

   V

 

Muzyka

MAC

Teresa Wójcik

909/2/2018

9.

 

      Plastyka

 

    V

 

Plastyka

MAC

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

898/2/2018

10.

     Technika

    V

Technika

MAC

Małgorzata Czuj

897/2/2018

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW    KLASA VI    2024/2025

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

 

1.

Język polski

6

Nowe słowa na start !   

Nowa Era

A.      Klimowicz

M .Derlukiewicz

 

907/3/2019

2.

Język angielski

6

Brainy 6

Podręcznik +  ćwiczenia
MacMillan

Nick Bear   

     831/3/2019

3.

Geografia

6

Planeta Nowa

Nowa Era

Tomasz Rachwał, Roman Malarz,
Dawid Szczypiński

906/2/2019

4.

Historia

6

Wczoraj i dziś

                    Nowa Era

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

877/3/2019

5.

         Biologia

6

Puls życia

podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

Joanna Stawarz

 

 

    844/2/2019

6.

   Matematyka

6

Matematyka z plusem 6

Podręcznik

GWO

 

M. Karpiński

P. Zarzycki

M. Jackiewicz

M. Dobrowolska

780/3/2022/z1

7.

 

Informatyka

    6

Teraz bajty

Migra

Grażyna Koba

 

806/3/2022/z1

8.

     Muzyka

 

    6

Muzyka

MAC

Teresa Wójcik

909/3/2022

9.

      Plastyka

    6

Plastyka

MAC

Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

898/3/2019

10.

Technika

    6

Technika

MAC

Magdalena Czuj

897/3/2019

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  klasa VII       2024/2025

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

 

1.

Język polski

VII

Nowe słowa na start!

  Nowa Era

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

907/4/2020

2.

Język angielski

VII

Repetytorium Ósmoklasisty1

 podręcznik+ ćwiczenia

MacMillan

Malcolm Mann,
Steve Taylore-Knowles

1100/1/2020

3.

Językniemiecki

VII

Maximal 1

Podręcznik + ćwiczenia

Klett

Giorgio Motta, Claudia Brass, Elżbieta Krulak-Kempisty,
Dagmar Gluck

1094/1/2020

4.

Historia

VII

                  Wczoraj i dziś

Nowa Era

St. Roszak

A.Łaszkiewicz

J. Klaczkow

877/4/2021/z1

5.

Geografia

VII

Planeta Nowa

Nowa Era

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

906/3/2023/z1

6.

Biologia

VII

Puls życia

Nowa Era

MałgorzataJefimow

844/3/2020/z1

7.

 

Chemia

 

VII                      

 

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

Teresa Kulawik,   Jan Kulawik ,    Maria Litwin

785/1/2023/z1

8.

Fizyka

    VII

Fizyka

MAC

Małgorzata Wysocka-Kunisz, Leszek Krupiński, Grażyna Barna, Ryszard Dusza, Jolanta Fornalska

1108/1/2020

9.

Matematyka

 

VII

Matematyka z plusem 7

Podręcznik + ćwiczenia

podstawowe

GWO

 

Praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolskiej

       780/4/2017

10.

 

Informatyka

VII

Teraz bajty

Migra

Grażyna Koba

806/4/2023/z2

11.

 

Muzyka

  VII

Muzyka

MAC

 Teresa Wójcik

909/4/2020/z1

12.

Plastyka

VII

Plastyka  

MAC

Wojciech Sygut,
Marzena Kwiecień

898/4/2020/z1

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW       Klasa VIII  2024/2025

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytułpodręcznika/wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

 

1.

Język polski

VIII

Nowe słowa na start !

  Nowa Era

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska

907/5/2021/z1

2.

Język angielski

VIII

Repetytorium Ósmoklasisty

 Podręcznik część 2+ ćwiczenia

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

1100/2/2021

3.

Językniemiecki

VIII

 

Maximal 2

Podręcznik+ćwiczenia

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück

   1094/2/2021

4.

Historia

VIII

Wczorajidziś

Nowa Era

A.      Zielińska

R. Śniegocki

877/5/2021/z1

5.

       Geografia

 

VIII

Planeta Nowa

Nowa Era

Tomasz Rachwał

Dawid Szczypiński

906/4/2021/z1

6.

Biologia

VIII

Pulsżycia

Nowa Era

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

844/4/2021/z1

7.

 

Chemia

 

  VIII

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

 Terasa Kulawik   Jan Kulawik     Maria Litwin

785/2/2024/z1

8.

Fizyka

  VIII

Fizyka

MAC

Małgorzata Wysocka-Kunisz, Leszek Krupiński, Grażyna Barna, Ryszard Dusza, Jolanta Fornalska

1108/2/2021

9.

Matematyka

 

VIII

 Matematyka z plusem 8

Podręcznik + ćwiczeniapodstawowe

GWO

 

Praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolskiej

780/5/2018

10.

Informatyka

VIII

Teraz bajty    

Migra

Grażyna Koba

806/5/2021/z1

11.

 

WOS

 

VIII

 

Dziś i jutro

Nowa Era

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

874/2021/z1

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Jarosław Słoma

846/2017

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA  ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rodzice kupują  podręcznik do religii.

 

 

Religia

Klasa I

 

 

Podręcznik

„Poznaję Boży świat"

 

Wydawnictwo

Jedność

 

 

Religia

Klasa II

 

 

Podręcznik

„Odkrywam Królestwo Boże”

 

Wydawnictwo

Jedność

 

 

Religia

Klasa III

 

 

Zeszyt ćwiczeń:

„Poznaję Jezusa”

 

Wydawnictwo

Jedność

 

 

Religia IV

 

 

Podręcznik

„ Odkrywam życie z Jezusem”

 

 

 

Wydawnictwo

Jedność

 

 

Religia V

 

Podręcznik

„Szczęśliwi, którzy szukają    prawdy”

  

      

 

Wydawnictwo

Jedność

 

 

Religia VI

 

Podręcznik

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

   

Wydawnictwo

Jedność

 

 

 

 

Religia VII

 

Podręcznik

„Szczęśliwi , którzy czynią dobro”

   

            Wydawnictwo

Jedność

 

 

 

 

Religia VIII

 

Podręcznik

„ Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”

   

             Wydawnictwo

Jedność