Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty w piątek od godz. 9:00 do 13:00 w holu szkoły.