W dniach 19 i 23 marca uczniowie klas ósmych brali udział w specjalnej lekcji wosu dotyczącej legislacji w Polsce. Odbyła sie ona w ramach programu edukacyjnego zaproponowanego przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Program miał na celu szerzenie oraz budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez edukację dostosowaną do wieku jej odbiorców, w tym przypadku młodzieży.
W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się m.in.: komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany przepis, jaką drogę pokonuje projekt ustawy nim stanie się powszechnie obowiązującym prawem. Próbowali. Oprócz wysłuchania i obejrzenia prezentacji przedstawionej przez nauczyciela wosu, uczniowie mogli też aktywnie uczestniczyć w zajęciach, poprzez udział w ćwiczeniach z przepisami prawa.